งานวางแผนและงบประมาณ

 

 

แผนปฏิบัติราชการ | รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการ | แผนยุทธศาสตร์ | แผนพัฒนาสถานศึกษา 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | เอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการ


 


แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


 


แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


 


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


 


เอกสารประชาสัมพันธ์


 


ฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


รูปภาพกิจกรรม