ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปวช.และปวส.

ประชาสัมพันธ์ Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Service : ESS Help Me)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย

รับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2567

ขอแสดงความยินดี ท่านรองฯธนิดา วรรณแก้ว ในวาระได้รับการบรรจุตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบ internet และ RMS

★ กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

★ กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2566

★ กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

รายชื่อนักเรียน สอบ V NET ปี 66

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สุขสันต์วันปีใหม่ ร้อยสายใจมุทิตา

ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่

Christmas 2023 UVC

อาชีวะอุบลฯมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักการขายนำเสนอขายสินค้า และหารายได้ระหว่างเรียน

รำลึกมุทิตาท่านรองสมจิตร บุรุษพัฒน์