ประชุมครูบุคลากรครั้งที่4/2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์

อาชีวะอุบลฯ จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “รวมใจ ไทอุบล” ทาง สวท.อุบลฯ

ขอแสดงความยินดีกับครูในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง จากตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่ง ครู

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน ครูแผนกวิชาการบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับนางบังอร ไตรศรี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสุมาลี แก้วโวหาร ครูแผนกวิชาการบัญชี

งานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

ครูอาชีวะอุบลฯเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล