อาชีวะอุบลฯ ร่วมเปิดป้ายสวนสาธารณะ

นำผู้เกษียณอายุราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

จัดรายการรวมใจไทอุบล

รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

สอบรางวัลการประกวดสิ่อการเรียน การสอนโดยใช้โปรแกรม Canva