ขอแสดงความยินดีกับครูในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง จากตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่ง ครู