อาชีวะอุบลฯร่วมกับเทศบาลนครอุบล ใส่ใจผู้เรียนอาชีวศึกษา