ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน สาขาดิจิทัลกราฟิก)