อาชีวะอุบลฯ จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “รวมใจ ไทอุบล” ทาง สวท.อุบลฯ