ทำเนียบ ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
โล่ทองคำพระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นการได้รับรางวัล ๓ ครั้งต่อเนื่องในรอบ ๑๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมิน APACC ระดับเหรียญทอง
สุดยอดอาชีวศึกษาไทย อาชีวะอุบลฯผ่านการประเมินนานาชาติระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC ระดับเหรียญทอง ภูมิใจสถานศึกษามีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ
สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้น
สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ติดต่อวิทยาลัย
⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ⭐ e-mail : saraban@uvc.ac.th ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577 ⭐ เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อวิทยาลัย
⭐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ⭐ เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ⭐ e-mail : saraban@uvc.ac.th ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0656516577 ⭐ เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศน์
ปวช. 7 - 8 พฤษภาคม เวลา 08.30-16.00 น.
ปวส. 9 -10 พฤษภาคม เวลา 08.30-16.00 น.

*หมายเหตุ หากไม่พบรายชื่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
งานทะเบียนนักเรียนนักศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
โทร 045-254654 ต่อ 301 และ 084-8321901 

 

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และปวส.1 ปี62

กำหนดปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2562

ปวช. 7 - 8 พฤษภาคม เวลา 08.30-16.00 น.
ปวส. 9 -10 พฤษภาคม เวลา 08.30-16.00 น.

*หมายเหตุ หากไม่พบรายชื่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
งานทะเบียนนักเรียนนักศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
โทร 045-254654 ต่อ 301 และ 084-8321901 

 

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ ปวช.1 และปวส.1 ปี62

กำหนดการวันที่มารับชุดนักเรียน นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการวันที่มารับชุดนักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 29 เมษายน 2562 
สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
สมัครเรียนได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 7 ชั้น 1

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ปี 2562

ประกาศรายชื่อสอบวัดศักยภาพ

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อสอบวัดศักยภาพ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

 อาชีวะอุบลฯ เปิดโลกอาชีพ รับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รับซัมเมอร์นี้ หวังสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2ปี  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปี 62...

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ เทคนิค 25% และ 27%

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ เทคนิค 25% และ 27%

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับป.ตรี  สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เพิ่มเติม) รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เพิ่มเติม)


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานโรงแรม)

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครสอบคัดเลือก (พนักงานโรงแรม)

 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 

อ่านเพิ่มเติม: รับสมัครสอบคัดเลือก (นักการภารโรง)

ข่าวสำหรับครู และบุคลากร

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง


นางสาวลฎาภา  แสวงทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


นายลือชัย ทาทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายสุรศักดิ์ คำมั่น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 นางสุดสวาท  จันโทวงษ์
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
นางอรสา  แถบเกิด
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูล ๙ ประการ

รูปภาพกิจกรรม

5430841
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
1890
3794
5684
5401377
71979
94901
5430841

IP ของคุณ : 44.222.64.76
เวลา server : 2024-06-24 19:23:02